English version 

Jaroslav POKLUDA


Moje foto

Ústav fyzikálního inženýrství

Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky


Na Strojní fakultě působím od roku 1985. V rámci studia mikromechaniky materiálů se zabývám teorií mezních stavů krystalů a studiem vztahů mezi strukturními a mechanickými charakteristikami kovových materiálů.
Zatímco ještě v 70. letech byl výzkum mezních stavů materiálu doménou klasických inženýrů, začali se v posledních 20 letech studiem a počítačovým modelováním mikromechanismů porušování materiálů zabývat především fyzikové i chemikové.
Některé moje výsledky v tomto oboru:


Vyučuji předměty: Fyzika, Fyzika I a Fyzika II v bakalářském studiu
Mechanické vlastnosti a struktura materiálů v magisterském studiu oboru Fyzikální inženýrství a Materiálové inženýrství
Fyzikální základy mezních stavů materiálu v doktorském studiu oboru Fyzikální a materiálové inženýrství

Záliby: stolní tenis, lyžování a ještě....


Moje publikace

Prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.
Vysoké učení technické
Fakulta strojního inženýrství
Ústav fyzikálního inženýrství
Technická 2
616 69 BRNO
Tel: 541 142 827
E-mail:
pokluda@fme.vutbr.cz

WWW server ÚFI FS VUT Brno
Připomínky zasílejte na adresu:
postmaster@fyzika.fme.vutbr.cz
Datum poslední modifikace stránky: 16.03.1999 10:12