Kalibrace inherentní křehkosti a tvárnosti


Zpřesnění klasické metody kalibrace inherentní křehkosti a tvárnosti a její aplikace na všechny kubické krystaly prvků.


Obrázky zatím nejsou


stránka je rozpracována!!!


WWW server ÚFI FSI VUT Brno
Připomínky zasílejte na adresu: postmaster@fyzika.fme.vutbr.cz
Datum poslední modifikace stránky: 12.07.1998 13:11