Teoretická smyková pevnost


Zpřesnění výpočtu teoretické smykové pevnosti kubických krystalů, které vedlo k podstatné modifikaci dosavadních představ o nejnižší možné pevnosti krystalů s plošně středěnou mřížkou.


Obrázky zatím nejsou


stránka je rozpracována!!!


WWW server ÚFI FSI VUT Brno
Připomínky zasílejte na adresu: postmaster@fyzika.fme.vutbr.cz
Datum poslední modifikace stránky: 12.07.1998 13:04