Databáze konstrukčních kovových materiálů


Zpracování kompatibilní počítačové databáze umožňující srovnání konstrukčních kovových materiálů různých světových značek podle chemického složení, tepelného zpracování, základních mechanických vlastností a účelu použití.


Obrázky zatím nejsou


stránka je rozpracována!!!


WWW server ÚFI FSI VUT Brno
Připomínky zasílejte na adresu: postmaster@fyzika.fme.vutbr.cz
Datum poslední modifikace stránky: 12.07.1998 13:12