Kvantově-mechanický výpočet


Kvantověmechanický výpočet teoretické pevnosti kubických krystalů na bázi metody lineárních muffin-tin orbitalů.


Elektronová hustota v části elementární buňky krystalu křemíku (diam. struktura), určená metodou LMTO-ASA


Závislost energie na změně objemu při izotropní deformaci


Stanovení teoretické pevnosti pro krystaly se strukturou b.c.c.

(závislost energie vs. objem, získaná metodou LMTO-ASA se zobrazí výběrem prvku)

Prvek Teoretická pevnost sid [GPa]
 

Polynomická aproximace

LMTO - ASA

  n = 3 n = 4  
W 58.9 56.1 57.3
Mo 48.9 48.2 48.9
Ta 43.6 39.2 41.8
Nb 40.2 35.5 36.9
V 36.7 32.6 38.4
Fe 36.6 33.8 47.6
Cr 36.4 35.2 48.2
Li 6.54 5.06 4.52
Ba 2.77 2.36 2.72
Na 2.41 1.87 1.89
K 1.18 0.99 1.09

WWW server ÚFI FSI VUT Brno
Připomínky zasílejte na adresu: postmaster@fyzika.fme.vutbr.cz
Datum poslední modifikace stránky: 12.07.1998 13:11