3D modelování subkritického lomu


Pomocí 3D Voronoiových mozaik byl zkonstruován původní model interkrystalické trhliny v síti zrn.


Ilustrace nutno sledovat pomocí 3D barevných brýlí. Nebo si zkuste prohlédnout buňky ze všech stran v Javě - stačí kliknout na obrázek!.

3D schéma jedné buňky Voronoiovy mozaiky


3D schéma jedné buňky Voronoiovy mozaiky


3D schéma jedné buňky Voronoiovy mozaiky


3D schéma jedné buňky Voronoiovy mozaiky


3D schéma jedné buňky Voronoiovy mozaiky


Tvar trhliny (subkritické) modelované počítačem


Tvar trhliny (subkritické) modelované počítačem


3D model subkritické trhliny, vytvořený počítačovou simulací, je zařazen do výpočtu metodou konečných prvků (ANSYS) a do výpočtu metodou hraničních prvků (Franc3D) k posouzení vlivu stínícího efektu.

WWW server ÚFI FSI VUT Brno
Připomínky zasílejte na adresu: postmaster@fyzika.fme.vutbr.cz
Datum poslední modifikace stránky: 12.07.1998 13:05