Inverzní závislost lomové houževnatosti


Vysvětlení inverzní závislosti lomové houževnatosti vysocepevných nízkolegovaných ocelí na teplotě austenitizace. K posouzení vlivu stínícího efektu, způsobeného větvením postupující subkritické trhliny, použit model CT-vzorku s trhlinou, řešený metodou hraničních prvků (program Franc3D).


Síť hraničních prvků na CT vzorku. Z vrubu vychází apriorní (únavová) trhlina

Výpočet metodou hraničních prvků je srovnán s jednoduchou analytickou metodou

Pro ilustraci vzniku lokálních zátěžných módů je zobrazeno otevření trhliny

 

Na této modelové trhlině je z posuvů vypočten efektivní součinitel lomové houževnatosti (lokální, v každém bodě čela)


WWW server ÚFI FSI VUT Brno
Připomínky zasílejte na adresu: postmaster@fyzika.fme.vutbr.cz
Datum poslední modifikace stránky: 12.07.1998 13:08