Inverzní závislost lomové houževnatosti


Vysvětlení inverzní závislosti lomové houževnatosti vysocepevných nízkolegovaných ocelí na teplotě austenitizace. K posouzení vlivu stínícího efektu, způsobeného větvením postupující subkritické trhliny, použit model CT-vzorku s trhlinou, řešený metodou konečných prvků (program ANSYS).


2D model vzorku pro konečnoprvkový program a rozložení napětí:

detail špice (dvojnásobně vyhnuté) trhliny s vyznačením zátěžných módů a rozložení napětí

Program ANSYS využívá posuvů v blízkosti čela trhliny k výpočtům intenzity napětí

Výpočty metodou konečných prvků pro různé jednoduše vyhnuté trhliny (body) jsou srovnán s analytickým řešením (přímka)

Další výpočty pro několianásobně vyhnuté trhliny a lineární regrese přímkou (konfidenční pás 90%)

a "směs" všech různě vyhnutých trhlin

 


WWW server ÚFI FSI VUT Brno
Připomínky zasílejte na adresu: postmaster@fyzika.fme.vutbr.cz
Datum poslední modifikace stránky: 13.07.1998 07:54