Jana Horníková


Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky


Jsem docentkou Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky od roku 1986. Věnuji se výuce základních předmětů, výpočtům v programu ANSYS, korozi pod napětím a rodině. Mám ráda J veselou mechaniku, hudbu, sport a počítače. Nyní se zajímám o výpočty pole napětí na špici vyhnuté trhliny (ANSYS, Franc3D, přehled) a dvouparametrickou lomovou mechaniku. A navíc mě můžete potkat jako výkonnou redaktorku časopisu Inženýrská mechanika

    

Vyučuji předměty: Statika v magisterském studiu
Pružnost a pevnost Ibakalářském studiu

Některé moje publikace


Konzultační hodiny:
  • po osobní dohodě

A stejně jako 676721 pěvců před Vámi si na závěr se mnou zazpívejte!


doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D.
Vysoké učení technické
Fakulta strojního inženýrství
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Technická 2
616 69 BRNO
Tel: (+420) 541 142 866
Fax: (+420) 541 142 867
E-mail:
Hornikova@fme.vutbr.cz

a adresa domů:


Počet přístupů od 25.9.1997: 027064

WWW server Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Připomínky zasílejte na adresu: postmaster@fyzika.fme.vutbr.cz
Datum poslední modifikace stránky: 19.11.2010 16:12