UFO P O Z O R ! UFO


SuperUFO

Jsi . návštěvník UFO!


VUT Chyba! Není to UFO, ale ÚFI! VUT


Je to Ústav Fyzikálního Inženýrství na Fakultě strojního inženýrství.

Ta patří na Vysoké učení technické v Brně a nachází se v městě Brně, na kopci nad Žabovřeskami, vedle Králova Pole. Jak známo, v Brně sice lidé umějí česky, ale jestli se chcete domluvit....
Strojni fakulta

Co Vám nabídnu?

Teď trochu vážněji:

To jsem ja
Pavel Šandera
Ústav fyzikálního inženýrství, strojní fakulta VUT, Technická 2, 616 69 Brno.
e-mail: sandera@ufi.fme.vutbr.cz
telefon: 541 142 824 a fax: 541 142 842

můžete se přesvědčit, že právě pracuji.
A na čem? No, asi na něčem z oblasti, ve které mám předchozí publikace.

Zpět na Ústav domu .
Aktualizace: 18.1.1997