Zatanči

  Emi G      D    Emi
1. Zatanči, má milá, zatanči pro mé oči,
     G      D      Emi
  zatanči a vetkni nůž do mých zad,
      G      D      Emi
  ať tvůj šat, má milá, ať tvůj šat na zemi skončí,
      G       D     Emi
  ať tvůj šat, má milá, rázem je sňat.
  Emi G     D   Emi
R: Zatanči, jako se okolo ohně tančí,
     G    D    Emi
  zatanči jako na vodě loď,
     G      D     Emi
  zatanči jako to slunce mezi pomeranči,
     G   D     Emi
  zatanči, a pak ke mně pojď.
2. Polož dlaň, má milá, polož dlaň na má prsa,
  polož dlaň nestoudně na moji hruď,
  obejmi, má milá, obejmi moje bedra,
  obejmi je pevně a mojí buď.
R:
3. Nový den než začne, má milá, nežli začne,
  nový den než začne, nasyť můj hlad,
  zatanči, má milá, pro moje oči lačné,
  zatanči a já budu ti hrát.
R:
R:

Seznam    Jsi již    zpěvák!