Vrchol

    Ami
1. Zde vrcholy ční a mraky tu jsou
  a laviny řítí se za lavinou
   Dmi      G        C
  a kameny padají, padají tvrdé jak pěst,
     Dmi
  zde příkrý je sráz a strmý je svah
   Ami
  a dá se jít jinudy, obejít svah,
  E                    Ami
  my jsme však zvolili nejnebezpečnější z cest.
2. Kdo neriskoval, kdo nelezl sem,
  ten nemůže říct:"Už vím, jaký jsem,"
  střípeček hvězdy je pro mě ten největší dar,
  tam dole je klid a, tvrď si, co chceš,
  tam za celý život svůj nenalezneš
  setinku tak nádherných kouzel a čar.
3. Hrát funébrmarš zde neuslyšíš,
  zde nevlaje flór a netrčí kříž,
  jen kámen tu zbude, u něhož našel jsi klid,
  a na štítu hor, kde bílý je led,
  tam plápolá pochodeň věčná jak svět,
  a to je ten vrchol, jež nestačil jsi pokořit.
4. Ať mluví, co chcou, ať žvaní, co chcou,
  smrt není věcí zbytečnou,
  je horší zemřít z chlastu či na kašel,
  a další zas jdou, a přijdou sem zas
  a slunce smění za nečas
  a dojdou tam, kam tys' už nezašel.
5. Své stěny se drž a pevně se chyť,
  tam dole není záchranná síť
  a kameny drolí se, drolí se ze zrádných skal,
  sám sobě jen věř, že stačí ti sil,
  věř skobě, jež jsi do skály bil
  a modli se, aby pojistka držela dál.
6. Tak lezeme výš a ani krok zpět,
  ač kolena únavou začla se chvět
  a srdce by nejraději vyběhlo k vrcholům hvězd,
  [: máš na dlani svět a dole je zem,
   jsi šťastný a trochu jen závidíš těm,
   těm dole, kteří se chystají k vrcholům lézt. :]

Seznam    Jsi již    zpěvák!