V hospodě Na rynku

   C    Emi7   Ami     C
1. V hospodě Na rynku dal jsem si rum,
  Fmaj7    C      Dmi7   G
  než jsem co stačil říct, vzali mě k vojákům,
   C   Emi7  Ami   C
  svázali lanama, mohlo se jet,
  Fmaj7   C    G    C
  kůň pletl nohama - pitomej svět.
   Fmaj7 Emi7   Fmaj7   C
  V ležení u hranic dali nám kvér,
      Dmi7  G
  generál Líbršvíc ukázal směr:
  Fmaj7   Emi7   Fmaj7  C
  Támhle só Francóze, proklatá sběř,
        Dmi7    G    C
  neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž.
2. Kuličky burácí, která je má,
  země se kymácí pod mýma nohama,
  doma už posekli a budou sít
  a já tu, v předpeklí, nemám kam jít.
  Srdce mi svázali do kozelce,
  proti mně poslali ostrostřelce,
  a to vše proto jen, že jsem pil rum,
  v hospodě sedl si k verbířům.
3. Nějaký zpěváček za dvěstě let
  jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet',
  ale z cizího neteče a hvězdy lžou,
  nesměj se, člověče, na viděnou.
  Falešní hostinští nalejvaj rum,
  panenky za okny mávají mládencům.
  Tady, co ležím, teď vyroste strom,
  [: prachbídně zahyne Napoleon. :]

Seznam    Jsi již    zpěvák!