Tvůrčí můka

    Ami           C      E
1. [: Bílý papír, černá tužka, poetické nálady, :]
  Ami     C  G   E     Ami E Ami
  daleko máš, kamaráde, do Viléma Závady,
  Ami     C  G   E     Ami E Ami
  daleko máš, Jaromíre, do Viléma Závady.
2. [: Žena štěká a dítě pláče, vydělávat načase, :]
  [: daleko máš, kamaráde, do Františka Halase. :]
   Ami G    C E  Ami       G     C E
R: V LŠU nedávají lekce, jak máš psát - tvrdě nebo měkce,
   Ami
  jsou to tvůrčí muka.
3. [: Zastaví tě na nádraží, řeknou: jménem zákona, :]
  [: daleko máš, kamaráde, do Francoise Villona. :]
4. [: V levé ruce láhev rumu, v pravé ruce kytara, :]
  [: daleko máš, kamaráde, do Josefa Kainara. :]
R:
5. Kdo má ruce, vydělá si, kdo nepije, vyžije,
  kdo má ruce, vydělá si, kdo neblbne, vyžije,
  daleko máš, kamaráde, do Klubu poezie,
  daleko máš, kamaráde, do encyklopedie.
    Ami
R: + a navíc bolí ruka, hlava, plíce, játra,
   ledviny, kolena, všecko ...

Seznam    Jsi již    zpěvák!