Těšínská

   Ami        Dmi     F E   Ami Dmi F E Ami
1. Kdybych se narodil před sto lety v tomhle městě,
             Dmi      F E  Ami Dmi F E Ami
  u Larischů na zahradě trhal bych květy své nevěstě,
  C        Dmi
  moje nevěsta by byla dcera ševcova
   F       C
  z domu Kamiňskich odněkud ze Lvova,
          Dmi    F E    Ami  Dmi F E Ami
  kochal bym ja i pieščil, chyba lat dwieščie.
2. Bydleli bychom na Sachsenbergu v domě u žida Kohna,
  nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona,
  mluvila by polsky a trochu česky,
  pár slov německy, a smála by se hezky,
  jednou za sto let zázrak se koná, zázrak se koná.
3. Kdybych se narodil před sto lety, byl bych vazačem knih,
  u Prohazků dělal bych od pěti do pěti a sedm zlatek za to bral bych,
  měl bych krásnou ženu a tři děti,
  zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti,
  celý dlouhý život před sebou, celé krásné dvacáté století.
4. Kdybych se narodil před sto lety v jinačí době,
  u Larischů na zahradě trhal bych květy, má lásko, tobě,
  tramvaj by jezdila přes řeku nahoru,
  slunce by zvedalo hraniční závoru
  a z oken voněl by sváteční oběd.
5. Večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká,
  bylo by léto tisíc devět set deset, za domem by tekla řeka,
  vidím to jako dnes: šťastného sebe,
  ženu a děti a těšínské nebe,
  ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká,
  Ami  Dmi F E Ami Dmi F E Ami
  na na na ...

Seznam    Jsi již    zpěvák!