Stodoly

  A
1. Za kopci hořely stodoly,

  havrani kroužili nad poli,
   Hmi   D       A
  stařenky smály se do dlaní,
  Hmi   D       A
  navěky jsme spolu svázaní.
2. Na seně stébla nás píchala,
  oblaka zrychleně dýchala,
  rozpálen sladkými přísliby
  oči zavřel jsem, abych tě políbil.
3. Kristus pán sekerou tesaný
  díval se z božích muk na stráni,
  svatou mši sloužili v kostele
  a mé tělo stalo se tvým tělem.
4. Křičel jsem, lásko má, na hory, na doly,
  až jsem vyplašil ony havrany v údolí,
  vylétli, jako když vystřelí,
  a pak pod nebem stali se bílými anděly,
  A
  pod nebem bílými anděly ...

Seznam    Jsi již    zpěvák!