Svátky slunovratu

  Emi           Ami        Emi  Ami
1. Od rána zvoní u mě telefon, a já ho radši nezvedám,
  Emi           Ami       Emi       Ami
  od rána zvoní u mě telefon, a já takový normální strach mám,
  Emi              Ami    Emi   Hmi Emi
  že na mě vědí něco, co na sebe nevím ani já, ani já.
2. O svátcích slunovratu, převlečen za maňáska, hrál jsem co hrál,
  rum pil, třaskavé kapsle třaskal a boží jméno nadarmo do úst bral,
  a on se na mě dívá a vidí, co nevidím ani já, ani já.
  Emi      G         Ami
R: Oči máme po otcích a vlasy po matkách,
       Emi       Hmi
  ale jsme napůl sirotci a napůl děti všech,
       C       Ami        H7
  hledáme jména na náhrobcích a jiných památkách,
    Emi      Ami  H7           Emi
  my bezprizorní, my umístění v panelových internátech.
3. V muzeu voskových figurín svítí modrá lucerna,
  hlídač dal si dvacet a jeho stará doma je mu nevěrná,
  tišeji, tišeji, tišeji, zloději, zloději, zloději!
4. Dejte mi krompáč, rýč a lopatu, já nejlíp znám své rozměry,
  dejte mi krompáč, rýč a lopatu a počítejte údery,
  prvý, druhý, třetí, čtvrtý, od narození k smrti.
R:

Seznam    Jsi již    zpěvák!