Setkání s A. S. Puškinem

         Ami     E7           Ami
1. Co bylo, je pryč jednou provždy, a stesky jsou k ničemu,
         C     G        C
  každá epocha má vlastní kulisy, herce i kus
     A7   Dmi    G          Ami
  [: a líto mi je, že už nikdy se nepotkám s Puškinem,
          E7              Ami
   nezajdu si s ním na čaj do bistra U sedmi hus. :]
2. Dnes už nechodíme, jak zastara bosáci, naboso,
  řvou motory aut, my z oken sčítáme galaxie
  [: a líto mi je, že už po Moskvě nejezdí drožkáři
   a nebudou víc, nebudou, a to líto mi je. :]
3. Před tebou se skláním, má bezbřehá epocho poznání,
  a vzdávám ti hold, lidský rozume nad rozumem,
  [: a líto mi je, že jak dřív se i dnes bůžkům klaníme
   a na kolenou bijem hlavami o tvrdou zem. :]
4. Podél našich cest dlouhé aleje vítězných praporů,
  náš boj za to stál, my máme vše, za co šli jsme se bít
  [: a líto mi je, že se stavějí pomníky z mramoru
   a vyšší než my, vyšší než veškerá vítězství. :]
5. Co bylo, je pryč, vyjdu ven na špacír, koukám: noc je tu,
  vtom zničehonic vedle arbatských vrat u vody
  [: stojí drožkář a kůň, a pan Puškin jde po prázdném prospektu,
   já krk za to dám, zítra že se něco přihodí ... :]

Seznam    Jsi již    zpěvák!