Samodruhá

Rec: Zlořečena budiž tato žena,
   studna hříchu, smilství a neřesti,
   nádoba nízkých pohnutek,
   které každého člověka přivedou do neštěstí,
   její muž Alexej, náš dobrý soused, muž bohabojný a pracovitý,
   s nepřítelem někde předaleko srdnatě bojuje,
   ona se tady zatím, ta děvka jedna,
   kdo ví s kým, a kdo ví kde, a kdo ví jak muchluje,
   bim bam bom - ona je v tom.
   Ami   E   Ami   E
2. Vlezla do postele a dala bůhvíkomu,
  C    G   C   E
  ta děvka nestydatá, a teď to máme,
   Ami   E    Ami    E
  stigmata po těle, parchantí děcko k tomu,
   C    G     C  E
  tváří se jako svatá, ale my ji známe!
   Dmi          Ami
R: V komíně troubí trubač z Jericha, cha, cha,
  F         E
  červi ať jí vlezou do břicha, cha, cha,
  Ami   E   Ami E   Ami    E   Ami E
  ona je samodruhá, samodruhá, ona je samodruhá!
3. Taková ostuda, chudáci tchán a tchýně,
  aby snad chodili kanálama,
  člověk jí lásku dá, a ona potom, svině,
  si noční košili sundá sama!
R:
  Ami      E       Ami   Dmi Ami
*: Vinna, vinna, vinna, vinna, nevěrná muži,
  Dmi    E     Ami E
  na rameno vypálit jí růži,
  Ami      E       Ami    Dmi Ami
  vinna, vinna, vinna, vinna, kolem krku kámen,
  Dmi      E     Ami
  ať si říká, kdo co říká, amen.
4. Vy, dobří sousedi, žijící ve vší ctnosti,
  před vámi stojí žena ďábelnatá,
  neberte ohledy, služte spravedlnosti,
  ať klekne na kolena a do bláta!
R: V komíně troubí trubač z Jericha, cha, cha,
  jen ji klidně kopněte do břicha, cha, cha,
  ona je samodruhá, samodruhá, ona je samodruhá!
*:

Seznam    Jsi již    zpěvák!