Radosti života

   Ami      C
1. Drobty pod stůl hází nám osud,
  Dmi       Ami
  ostatní vše je nicota,
   Dmi        Ami
  [: alkohol ještě je, holky jsou posud,
    F     E    Ami
   jsou ještě radosti života. :]
2. Žena jak žena v života vraku,
  konečně jedno vše bude ti,
  [: jedna ubíjí něhou svých zraků,
   druhá jedem svých objetí. :]
3. Šetřiti léty, jež nemají ceny,
  v tom žádná moudrost nevězí,
  [: dobré je opium, alkohol, ženy,
   schází-li schopnost k askezi. :]
4. Jsem smutný mládenec, rouhavý cynik,
  v rozpuku mládí zhořkl mi svět,
  [: v ovzduší krčem a v zápachu klinik
            (Ami) (E) (Ami)
   vypučel písně mé jedový  květ, :]
    F    E    Ami E  Ami
   vypučel písně mé jedový květ ...

Seznam    Jsi již    zpěvák!