Píseň strážného na středověkém hradě

       A    E   A
1. Strážím v noci, strážím ve dne,
        E  A
  strážím taky odpoledne,
            D  A
  [: hradní pán chce mít klid,
         E  A
   já jsem jeho štít. :]
      H
2. Stojím pevně, stojím zpříma,
  až mám kruhy pod očima,
  [: hradní pán mne má rád,
   může klidně spát. :]
     C
3. Držím vartu v zimě, v létě,
  co jsem na tom božím světě,
  [: dělám tuhle práci rád,
   umím pevně stát. :]
       D
4. Hlídám s mečem, hlídám s kopím,
  pán mi řekne, já se chopím,
  [: hradní pán je (můj) šéf,
   tak ať teče krev! :]
     E
5. Co se děje uvnitř, vzadu,
  na to kašlu, na to dlabu,
  [: já mám tady post
   před branou, a dost! :]

Seznam    Jsi již    zpěvák!