Píseň o té revoluci 1848

      C  G7    C     Dmi   G
1. [: Generál Windischgrätz měl bílou čepici, :]
     F     C    G    C
  [: vylezl na Petřín, pokynul pravicí. :]
2. [: Vojáci, vojáci, vy slavní junáci, :]
  [: spusťte svs kanóny, konejte svou práci. :]
3. [: Na Prašnou bránu padají šrapnely, :]
  [: Čechové, Pražané, všechno je v jeteli. :]
4. [: Schovejte kokardy, zmuchlejte prapory, :]
  [: učte se mlčení, učte se pokory. :]
5. [: František Palacký píše svý Dějiny :]
  [: a těch pár, co padlo, zahrabem do hlíny. :]
6. [: Kolo se otáčí, my stárneme, stárneme, :]
  [: pivíčko v sklenicích zvedneme, zvedneme. :]
7. [: Pivíčko v sklenicích a dobré uzené, :]
   ty naše Rakousko, už to máš spočtené,
    C    F     C       G
   ty naše Rakousko, to jsme ti to dali,
    C       G7  C
   tak už to máš spočtené.

Seznam    Jsi již    zpěvák!