Píseň o příteli

      Ami        E
1. Myslel sis: přítel můj, a teď
             Ami
  ryba, rak nebo tak či tak,
        A7     Dmi
  odpověď bys rád chtěl znát,
          E
  můžeš-li na něj dát:
           Dmi
  s sebou do hor ho vem a jdem,
          Ami
  vzhůru po boku bok co krok,
             E
  lanem svým s ním se svaž, ať znáš,
                Ami
  s kým čest máš, s kým čest máš,
      Dmi Ami E Ami
  na na na ...
2. Jestli zlomí jej vzdor těch hor,
  skrčí nos, ohne hřbet, chce zpět,
  z ledovců na skalách když má strach
  a přemýšlí, jak by plách',
  pak ho znáš, pak ho znáš až-až,
  jen ho nech, ať si jde, kam chce,
  nežli s ním, radši sám jdu, sám,
  takovým nezpívám,
  na na na ...
3. Ale když nekňučel a šel,
  neskuhral, na dně sil když byl,
  a když z výšky jsi slít', on tě chyt',
  neboť byl, kde měl být,
  [: když se bil, když se rval a hnal,
   zmámen na štítech skal pak stál,
   je to on, přítel tvůj, při něm stůj,
   jemu jen důvěřuj! :]

Seznam    Jsi již    zpěvák!