Ondřej muzikant

      C    G   Fadd9   C
1. Ondřej dřevařem byl a na housle hrál,
   Fadd9    C     Dmi   G
  v karlovských hospodách frajer i grand,
       C    G   Fadd9    C
  borovou z decovky pil a na svém si stál
   Fadd9   C   G      C
  a ve vsi mu říkali Ondřej muzikant, on zpíval:
    Fadd9     C   G    C(Ami)
R: [: Pětibído, pětibído, čert tě vem,
    Fadd9       C      G      C
   jednou lepší časy přijdou a my za nima teď jdem. :]

2. Pět synů a pět dcer měl a ženu Magdalénu,
  dům stavěný ze smrků, kácel je sám,
  kdo jednou tím krajem šel, ten ví, co má cenu,
  a s pětibídou na krku šestou radost má, zpívá si:
R:
3. Pak přišel hladový rok a pán je pán,
  obsílka z úřadu, buď rád, že jsi rád,
  nejhorší je první krok a nebát se ran,
  zbojnickou armádu nezlomí hlad, hm.
R:
4. Ondřej do jedné ruky hůl a do druhé skřipky,
  jenom ať poznají sedlák či fabrikant,
  obrátil notářův stůl a rozehnal sklípky,
  bandurskou zahrál jim Ondřej muzikant, zahrál jim:
R:
5. Je horký červnový večer pod staletou lípou,
  za domem ze smrků nad ohněm dým,
  a Bečva dál dole teče a z dálky skřipky skřípou
  písničku pravnukům Ondřejovým.
R:

Seznam    Jsi již    zpěvák!