Osmá barva duhy

   Ami    Dmi   Ami Dmi
1. Chladná jsou dubnová rána,
  Ami     Dmi     C E7
  ze slunce je vidět jenom kousek,
  Ami   Dmi  Ami Dmi
  ve flašce od Cinzana
  Ami  G    Ami
  úhoři, úhoři třou se.
   Dmi     Ami    F  Dmi E7
R: Všichni moji známí teď spí, spí, spí doma s manželkami,
  Dmi     Ami  E7  Ami
  zůstali jsme sami - já a já.
  Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy,
  Dmi          E7      Ami
  černá je barva, kterou mám teď nejraději,

  jó, je to bída, je to bída, hledal jsem ostrov jménem Atlantida
  Dmi         E7          Ami
  a našel vody, vody, vody, vody, vody habaděj.
2. Kdyby měl někdo z vás zájem,
  uděláme velikánský mejdan,
  projdeme tam a zpět rájem
  a svatý Petr bude náš strejda.
R:
3. Pod okny řve někdo: kémo,
  každý správný folkáč nosí vousy,
  já umím jen písničky v E moll
  a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože:
R: Všichni moji známí teď spí, spí, spí doma s manželkami,
  zůstali jsme sami - já a vy.
  Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy,
  černá je barva, kterou mám teď nejraději,
  jó, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida
  a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody,
  vody, vody, vody, vody, vody, vody,
  vody, vody, vody, vody, vody, vody habaděj.

Seznam    Jsi již    zpěvák!