Ne, ne, ne

   Ne, ne, ne, ovce je ovce a vlk je vlk,
   ne, ne, ne, vrba je vrba a smrk je smrk,
   ne, ne, ne, když stromy vyrubeš, neroste les,
   ne, ne, ne, včera je včera a dnes je dnes.

Seznam    Jsi již    zpěvák!