Myš na konci léta

        Ami    E       Ami
1. Všichni už spí, jenom my dva jsme vzhůru,
  C     G7     C E7
  poslední dva v celém domě,
  Dmi   E    Ami  E
  já dělám na papír literaturu
  Dmi  E    F G C G
  a ona kouká se po  mně,
  Dmi   E    Ami  E
  já dělám na papír literaturu
  Dmi  E    Ami E Ami
  a ona kouká se po mně.
2. Šedivá myš, zřejmě odněkud z polí,
  je konec léta a začátek sklizně,
  [: jenom si nemysli, ono to bolí,
   když někdo kosou tě řízne. :]
3. Však já si nemyslím, kámoško v bídě,
  klidně tu přenocuj, nějak se vejdem,
  [: ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde
   a večer se zase sejdem. :]
4. Budeme společně do noci škrábat,
  ty svými zoubky, já perem,
  [: nevadí, že máme jinačí kabát,
   hlavní je, jak ten svět berem. :]
5. Je konec léta a mně přišlo líto,
  že chodí po polích vrazi,
  [: škodíš-li, neškodíš - kdo rozsoudí to,
   a tak ti nabízím azyl. :]

Seznam    Jsi již    zpěvák!