Metro

  Ami     E7          Ami
1. Metro já mám rád, v něm nikdy netísním se,
           Dmi  G7  C
  po chodbách tam zní ta dávná píseň,
    A7     Dmi         Ami
  [: ve veliký sbor se její refrén slévá:
        E7         Ami
   stůjte zprava, procházejte zleva. :]
2. Ach, disciplíno, jak mám tě rád,
  vpravo stojí ti, kdo chtějí stát,
  [: a ten, kdo chce jít, kupředu jít,
   musí na levé straně být. :]

Seznam    Jsi již    zpěvák!