Litanie u konce století

  Těch mrtvých mužů v mrtvé trávě,
  těch sirotků a vdov,
  té krve k jeho větší slávě,
  těch slov,
  těch bůžků, bohyní a bohů,
  těch smolnic na ulicích měst,
  těch proroků na každém rohu,
  těch gest.
  Pane můj na výsostech, pane nejvyšší,
  pane můj, copak nevidíš a neslyšíš,
  pane můj, slepý Bože můj ...
  Té lživé lůzy v pancéřových vozech,
  těch morových sloupů a morových ran,
  těch znamení zla na obloze,
  těch vran,
  těch žlutých hvězd a pruhovaných šatů,
  těch provazů a gilotin,
  těch malých dírek do kabátů,
  těch vin.
  Pane můj na výsostech, pane nejvyšší,
  pane můj, copak nevidíš a neslyšíš,
  pane můj, hluchý Bože můj ...
  Těch studní zasypaných v písku,
  těch zabloudilých karavan,
  těch pomníků a obelisků,
  těch bran,
  těch zlatých lejn ze zlatých telat,
  těch mrtvých vedle jícnů jam,
  té bázně, co činit a dělat
  sám.
  Pane můj na výsostech, pane nejvyšší,
  pane můj, copak nevidíš a neslyšíš,
  pane můj, mrtvý Bože můj ...

Seznam    Jsi již    zpěvák!