Legenda o svatém Václavu a jeho krutém bratru Boleslavovi

     Ami       C  G  C        Jarek Nohavica
1. Sto dvacet párů volů jede do Němec,
  Dmi  Ami Dmi  Ami E
  kililijé, kililijá,
   Ami          C   G   C
  hřivny stříbra k tomu - co za divná věc?
  Dmi  Ami E   Ami
  Kililijé, kililijá.
2. Václav, český kníže, k nebi zdvíhá dlaň,
  kililijé, kililijá,
  ve znamení kříže Němcům platí daň,
  kililijé, kililijá.
    C         G   C
R: [: Sláva ti, sláva ti, vévodo náš,
    Ami           E    Ami
   buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. :]
3. Je německá říše mocnější než meč,
  kililijé, kililijá,
  Václave, buď tiše, modli se a kleč,
  kililijé, kililijá.
4. Poslušnou svou hlavu sepni k ramenům,
  kililijé, kililijá,
  nevěř Boleslavu, bratru krutému,
  kililijé, kililijá.
R:
5. Na svatého Kosmy, v září to bylo,
  kililijé, kililijá,
  v den dvacátý osmý slunce svítilo,
  kililijé, kililijá.
6. Václav bratrem pozván na hostinu jest,
  kililijé, kililijá,
  chystá se věc hrozná, krve bude téct,
  kililijé, kililijá.
R:
7. Hodovali, pili, Boleslav měl řeč,
  kililijé, kililijá,
  Václave můj milý, pozdvihni náš meč,
  kililijé, kililijá.
8. Na německou zemi táhni v čele vojsk,
  kililijé, kililijá,
  Václav sedí němý, neláká ho boj,
  kililijé, kililijá.
R:
9. Už se nebe bělá, Václav na mši jde,
  kililijé, kililijá,
  u vrat do kostela vidí tváře zlé,
  kililijé, kililijá.
10. Už Václava bodli, už se rodí báj,
  kililijé, kililijá,
  kněz Chrastěj se modlí: Sankt ty, Venceslaj,
  kililijé, kililijá.
R:
11. Boleslav je králem v knížectví českém,
  kililijé, kililijá,
  v čele vojska táhne na německou zem,
  kililijé, kililijá.
12. Čtrnáct let s císařem německým, čtrnáct let se bil,
  kililijé, kililijá,
  po letech čtrnácti meč svůj zahodil,
  kililijé, kililijá.
R:
13. = 1.
14. Boleslav, ach, kníže, k nebi zdvíhá dlaň,
  kililijé, kililijá,
  ve znamení kříže Němcům platí daň,
  kililijé, kililijá.
15. Teče voda v Labi podél kostela,
  kililijé, kililijá,
  bratr bratra zabil jak Kain Ábela,
  kililijé, kililijá.
16. Kdo z těch dvou je v nebi, a kdo v pekle je,
  kililijé, kililijá,
  ... tehdy nebyl a nic se neděje,
  kililijé, kililijá.

Seznam    Jsi již    zpěvák!