Usnula, nečula

  G    C  G      D  G
1. Usnula, nečula, usnula, nečula,
             C  G            D  G
  a kocúrka do komůrky pustila, a kocúrka do komůrky pustila.
2. Ona spí, nečuje, ona spí, nečuje,
  a kocúrek po komůrce rajtuje, a kocúrek po komůrce rajtuje.


   V jednym dumku        Jarek Nohavica

   C         G
1. V jednym dumku na Zarubku
   G7        C
  mjal raz chlopek švarnu robku
        G      G7    C
  a ta robka toho chlopka rada nemjala.
            G
  Bo ten jeji chlopek dobrotisko byl,
  G7          C
  on tej svoji robce všicko porobil,
           G
  čepani ji pomyl, bravku dával žrat,
     G7    C
  děcka musel kolibat.
2. Robil všecko, choval děcko,
  taky to byl dobrotisko,
  ale robka toho chlopka rada nemjala.
  Štvero novych šatu, štvero střevice,
  do kostela nešla, enem k muzice,
  same šminkovani, sama parada,
  chlopka nemjala rada.
3. A chlopisku - dobrotisku
  slze kanu po fusisku,
  jak to vidí, jak to slyší, jaka robka je.
  Dožralo to chlopka, že tak hlupy byl,
  do hospody zašel, vyplatu prepil,
  a jak domu přišel, řval, jak hrom by bil,
  a tu svoju robku zbil.
4. Včil ma robka rada chlopka,
  jak on píská, ona hopka,
  Hanysku sem, Hanysku tam, ja tě rada mam.
  Věřte mi, luďkově, že to tak ma byť,
  raz za čas třa robce kožuch vyprášiť
  a pak je hodna tak jako ovečka
  a ma rada chlopečka.


   Našel jsem já pytlíček       Jarek Nohavica

  Ami           A       Emi
1. Našel jsem já pytlíček, našel jsem já pytlíček,
  C       G      Ami
  našel jsem já, mé srdénko, pytlíček,
  [: hop, šup, pytlíček. :]
2. [: V tom pytlíčku peníze, :]
  v tom pytlíčku, mé srdénko, peníze,
  [: hop, šup, peníze. :]
3. [: Co si za ně kúpíme, :]
  co si za ně, mé srdénko, kúpíme,
  [: hop, šup, kúpíme. :]
4. [: Kúpíme si postýlku, :]
  kúpíme si, mé srdénko, postýlku,
  [: hop, šup, postýlku. :]
5. [: V tý postýlce peřina, :]
  v tý postýlce, mé srdénko, peřina,
  [: hop, šup, peřina. :]
6. [: Pod peřinů dívčina, :]
  pod peřinů, mé srdénko, dívčina,
  [: hop, šup, dívčina. :]
7. [: Až vyroste, bude má, :]
  až vyroste, mé srdénko, bude má,
  [: hop, šup, bude má. :]


   Mám já jednu zahrádečku      Jarek Nohavica

  Ami           E  Ami
1. Mám já jednu zahrádečku, hm hm hm,
  C                G
  mám já jednu zahrádečku, paráda, paráda,
  Ami              E Ami
  a v ní sejem rozmarýnek, čimčariára.
2. Rozmarýnek pěkně schodí, hm hm hm,
  rozmarýnek pěkně schodí, paráda, paráda,
  moja milá za mnú chodí, čimčariára.
3. Chodí za mnú do maštale, hm hm hm,
  chodí za mnú do maštale, paráda, paráda,
  mezi štyry koně vrané, čimčariára.
4. Koníčky sa polekaly, hm hm hm,
  koníčky sa polekaly, paráda, paráda,
  moju milú pošlapaly, čimčariára.
5. Pošlapaly ně ju naznak, hm hm hm,
  pošlapaly ně ju naznak, paráda, paráda,
  až jí bylo podkovy znát, čimčariára.
6. Tož moja milá, k dochtorovi, hm hm hm,
  moja milá, k dochtorovi, paráda, paráda,
  něch zahojí štyry rany, čimčariára.
7. Štyry rany aj hlavičku, hm hm hm,
  štyry rany aj hlavičku, paráda, paráda,
  a to za švarnú hubičku, čimčariára.

   Moja mamka          Jarek Nohavica

  G             Ami
1. Keď by ste to, moja mamka, věděli,
  D          G
  jaký su já zarmúcený nad ženmi,
               Ami
  ani by ste ve dne v noci nespali,
  G       D     G
  len byste mi frajárenku hladali.
2. Moja milá zadrímala, já som spal,
  volakdo mi zpod širáčkom pierko vzal.
  A to bylo z tej červenej fialky,
  škoda je tej zarmúcenej frajárky.


   V půlnoční hodinu      Jarek Nohavica

     C    G  C Dmi    C  G
1. [: V půlnoční hodinu anděl se zjevuje, :]
    Dmi    F   C     G  C
  [: radostnou novinu pastýřům zvěstuje. :]
2. [: Nebespán naplnil sliby své zajisté, :]
  [: Kristus se narodil z matičky přečisté. :]
3. [: Pastýři, vstávejte, pospěšte k betlému, :]
  [: zprávu tu povězte na cestě každému. :]


   Kaj pokročíš, Mária     Jarek Nohavica

  G       C G
1. Kaj pokročíš, Mária,
      D         G D G
  filium deum domine Jezum, Mária.
2. Já pokročím do města,
  filium deum domine Jezum, do města.
3. Co tam budeš dělati,
  filium deum domine Jezum, dělati.
4. Já tam budu děcko křtít,
  filium deum domine Jezum, děcko křtít.
5. Kteří budou kmotrové,
  filium deum domine Jezum, kmotrové.
6. Svatá Panna s Alžbětou,
  filium deum domine Jezum, s Alžbětou.
7. Jaké ty mu jméno dáš,
  filium deum domine Jezum, jméno dáš.
8. Já mu jméno Ježíš dám,
  filium deum domine Jezum, Ježíš dám.
9. On je mocný nebespán,
  filium deum domine Jezum, nebespán.


   Svatá Dorota     Jarek Nohavica

  G   D  G    D   A  D
1. Byla svatá Dorota, byla svatá Dorota
  C     G    C     G D G
  pobožného života, pobožného života.
2. [: A ta svatá Dorota, :][: měla věnec ze zlata. :]
3. [: Měla věnec z leluje, :][: od panenky Marie. :]
4. [: Zamiloval si ju král, :][: za Dorotou listy psal. :]
5. [: Chceš-li, Dorko, moja být, :][: má tě svět co paní ctít. :]
6. [: A já už mám jiného, :][: Krista pána samého. :]
7. [: Král se na to rozhněval, :][: do vězení Dorku dal. :]
8. [: Do vězení Dorku dal :][: a na vojnu odjechal. :]
9. [: Sedm let tam bojoval :][: a na osmý přijechal. :]
10. [: Dorota vyvedená, :][: před krále postavená. :]
11.=6.
12.=7.
13. [: Král se na to rozhněval :][: a pec strašně topit dal. :]
14. [: Čím se déle smažila, :][: tím víc krásy nabyla. :]


   Ej, dívča, dívča       Jarek Nohavica

  Emi     H7 Emi G
1. Ej, dívča, dívča, ej, dívča, dívča
   Ami        Emi  H7  Emi
  v černém damášku, v černém damášku,
     H7  Emi G
  něprocházaj sa, něprocházaj sa
  Ami       Emi  H7  Emi
  po mém salášku, po mém salášku.
2. Ten můj salášek, on pěkně voní,
  on pěkně voní, on pěkně voní,
  kdo po něm chodí, Pánbůh ho skloní,
  Pánbůh ho skloní, Pánbůh ho skloní.
3. Ej, dívča, dívča, sto ďáků v tobě,
  sto ďáků v tobě, sto ďáků v tobě,
  zedral jsem boty, choďáci k tobě,
  choďáci k tobě, choďáci k tobě.
4. A kdybych věděl, že budeš moja,
  že budeš moja, že budeš moja,
  zedral bych boty třebas i troje,
  třebas i troje, třebas i troje.
5. Ej, hora, hora, ej, hora, hora,
  vysoká hora, vysoká hora,
  kdy budeš moja, kdy budeš moja,
  kdy budeš moja, kdy budeš moja?
6. Ej, budu, budu, ej, budu, budu,
  ale to ne včil, ale to ne včil,
  počkaj, šohajku, počkaj, šohajku,
  až sa podívčím, až sa podívčím.


   Já na vojne jestem vzatý      Jarek Nohavica

  Ami          G  C
1. Já na vojne jestem vzatý, já na vojne jestem vzatý,
  Ami     G     C      Ami      E Ami
  dostal jsem dva kabáty, dostal jsem, dívčico, dva kabáty.
2. A na rámě karabinu, a na rámě karabinu,
  Pánbůh ví, kde já zhynu, Pánbůh ví, dívčino, kde já zhynu.
3. Či na poli, či-li v lese, či na poli, či-li v lese,
  či kde mě krev zanese, či kde mě, dívčino, krev zanese.
4. Až já budu v poli státi, až já budu v poli státi,
  budu ti psaní psáti, budu ti, dívčino, psaní psáti.
5. Napíšu ti dvoje psaní, napíšu ti dvoje psaní,
  pošlu ho po Dunaji, pošlu ho, dívčino, po Dunaji.
6. A až ty ho čísti budeš, a až ty ho čísti budeš,
  žalostně plakat budeš, žalostně, dívčino, plakat budeš.


   Já su synek         Jarek Nohavica

  Ami     Dmi      Ami       E
  Já su synek jako břinek, břuch mám jak opálka,
  Ami             Dmi    E Ami
  a byl bych já dávno umřel, kdyby ni gořalka,
        Dmi     Ami     E
  až já umřu, ležet budu, chovejte mě v městě,
  Ami          Dmi  E  Ami E Ami
  bečulenku s gořalenkú nade mnú zavěste.

Seznam    Jsi již    zpěvák!