Ještě mi scházíš

  Ami         Ami/G        F
1. Ještě se mi o tobě zdá, ještě mi nejsi lhostejná,
  Ami         Ami/G      F
  ještě mě budí v noci takový zvláštní pocit,
  Dmi         F
  ještě si zouvám boty, abych snad neušpinil
  D#dim       E
  náš nový běhoun v síni.
        Ami        G
R: Ještě mi scházíš, ještě jsem nepřivykl,
       C  C/H     Ami
  že nepřicházíš, že nepřijdeš,
       F          E
  že zvonek nezazvoní, dveře se neotevřou,
       Ami   G   C
  že prostě jinde s jiným jseš,
  E     F   E        Ami Ami/G F Ami Ami/G F
  ještě mi scházíš, ještě stále mi scházíš.
2. Ještě je na zrcadle dech, mlhavá stopa po tvých rtech
  a v každém koutě jako čert kulhavý skřítek Adalbert,
  ještě tě piju v kávě a snídám v bílé vece,
  ještě jsi ve všech věcech.
R:

Seznam    Jsi již    zpěvák!