Duben

       C      G      C
1. Ach, jak nádherně je venku po půlnoci,
           E     Ami
  pouze máma moje, ta je ustaraná:
    Dmi              Ami
  [: kdepak se mi, chlapče, touláš v noci,
       E      Ami
   sám a ve tmě až do rána? :]
2. Křížem-krážem chodím s dubnem na rameně,
  hvězda za hvězdou se na obloze klube,
  [: mámo, mámo, jsem na noční směně,
   vždyť je duben, vždyť je duben. :]
3. Chlapče, chlapče, já vím svoje, marná sláva,
  oči nevyspalé máš a celé rudé,
  [: pustila tě k vodě, to se stává,
   nějak bylo, nějak bude. :]
4. Křížem-krážem chodím s dubnem na rameně,
  hvězda za hvězdou se na obloze klube,
  co tě nemá, jsem na noční směně,
  vždyť je duben, vždyť je duben,
  mámo, mámo, jsem na noční směně,
  vždyť je duben, vždyť je duben.

Seznam    Jsi již    zpěvák!