Dál se háže kamením

  Dmi                        Fdim
1. Ve městě jménem Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie,
        A7            Dmi
  na sklonku velikonoc Pilát si ruce myje,
                      Fdim
  otrhaný Ježíš stojí opodál, dav se mu směje zblízka,
       A7             Dmi Gmi Dmi A7 Dmi
  jak je to dál? Dál se háže kamením a píská ...
   Dmi
R1: Kříže se nemění, jen příjmení a jména,
              Fdim
  když letí kamení, jde kolem huby pěna,
   Gmi        Dmi
  potom se omluvíme, pomníky postavíme
  A7        Dmi
  a housky posvačíme.
2. Břevnovským klášterem jde dým, kříže se pálí,
  ve jménu kalicha oltáře rozsekali
  a dobrý muž schovaný za portál křičí: To ďábel spískal!
  Jak je to dál? Dál se háže kamením a píská ...
R2: Kříže se nemění, jen příjmení a jména,
  když letí kamení, jde kolem huby pěna,
  potom se omluvíme, pomníky postavíme
  a hlavy ozdobíme.
3. Kostel v Arles se kácí dle žabí perspektivy,
  bláznivá kráso, Vincent je jurodivý,
  profesor akademie předvádí lineál: jak radno viděti, je to ryska,
  jak je to dál? Dál se háže kamením a píská, na na na ...
R2:
4. Malý muž s kytarou na pódiu otvírá vrátka,
  Pravda je v proscéniu, krutá a bez pozlátka,
  a lidé opouštějí sál, zaujmou stanoviska,
  jak je to dál? Dál se háže kamením a píská, na na na ...
R2:
  Dmi
5. Ve městě jménem ..., to je vlastně jedno,
               Fdim
  na sklonku přítomnosti a historie
       A7          Dmi
  miliarda Pilátů zase si ruce myje ...

Seznam    Jsi již    zpěvák!