Divoké koně

    Emi   Ami  Emi  G   Ami  Emi
1. [: Já viděl divoké koně, běželi soumrakem, :]
     Ami Emi  Ami     Emi  Adim C
   vzduch těžký byl a divně voněl tabákem,
     Ami Emi  Ami     Emi  H7 Emi
   vzduch těžký byl a divně voněl tabákem.
2. [: Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor, :]
  [: sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor? :]
3. [: Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost, :]
  [: naše touho, ještě neumírej, sil máme dost. :]
4. [: V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera, :]
  [: milování je divoká píseň večera. :]
5. [: Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku, :]
  [: král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků. :]
6. [: Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat, :]
  [: s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. :]

  Já viděl divoké koně ...

Seznam    Jsi již    zpěvák!